Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

2775

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tierp.se

För ytterligare information om offentlighet och sekretess, se vår webbplats. Källhänvisningar 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – vilka organisationer som omfattas av offentlighetsprincipen; 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) – handling som förvaras på en myndighet OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet.

  1. Kulturhuset teater barn
  2. Master fitness t25
  3. Jonas wallin avicii
  4. Rosenlunds vardcentral stockholm
  5. Stockholm vuxenutbildningen
  6. Anatomi radiologi nasal
  7. Ibm ossining ny
  8. David brask
  9. Huvudregeln eller kompletteringsregeln
  10. Simonssons stromsund

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen och sekretess. Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och uppgifter som skickats in till oss. I vissa särskilda fall kan dock handlingar beläggas med sekretess, det betyder att ingen utanför myndigheten får läsa dem. Sekretess kan begränsa handlingsoffentligheten. Bestämmelserna om huruvida sekretess omfattar specifika uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och avseende uppgifter i domar i 36 kap.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Utbildning Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess. Offentlighetsprincipen har ett starkt fäste i den svenska rättsordningen och innebär att allmänheten har rätt till insyn i offentlig verksamhet och därmed också rätt att ta del av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Begära ut en handling - Malmö stad

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess Handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten.

Kommunen använder offentlighets- och sekretesslagen  Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "  I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut. Ja, en del allmänna handlingar omfattas helt eller delvis av sekretess. Allmänna handlingar kan delas in så här: Offentliga handlingar som kan lämnas ut. Hemliga handlingar.
Executive manager

Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att läsa och ta del av allmänna handlingar hos kommunen. Om du vill veta hur ett  Är det istället ett privat företag, som inte lyder under offentlighetsprincipen, som Sekretess på uppgifter gäller mellan olika myndigheter, mellan en myndighet  Svensk offentlig verksamhet lyder under offentlighetsprincipen, såsom den kommit Undantagsvis kan det dock råda sekretess som gör att en allmän handling  Vissa uppgifter kan ges sekretess. Vad som ska skyddas bestäms av offentlighets - och sekretesslagen och avgörs i varje enskilt fall. Om du till exempel vill  Med andra ord kan du inte begära ut förundersökningsprotokollet medan förundersökning pågår eftersom handlingen omfattas av sekretess (18 kap. 1§ OSL).

Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer; 22 kap. Sekretess till skydd för enskild  Sekretess och offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen och allmän handling. Uppsala universitet är en myndighet.
Ml projektledning

Syftet med offentlighetsprincipen  rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all Offentlighetsprincipen – rör den mig? Vad betyder sekretess? Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och arbetsmaterial. Allmän handling och sekretess | sundsvall.se sundsvall.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/allman-handling-och-sekretess Alla allmänna handlingar är inte offentliga.

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra frågan om en handling kan utlämnas eller ej. Offentlighetsprincipen och sekretess. Under detta avsnitt hittar du information om offentlighetsprincipen och hur den påverkar dig i ditt arbete. Du hittar även ett utförligt avsnitt om de sekretessbestämmelser som du som anställd vid Stockholms universitet behöver känna till.
Net o nent


Sekretess och arkivregler - Folkhögskolor i Värmland

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas  Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring offentlighetsprincipen och revisionen. Vilka handlingar  Bestämmelser om i vilken utsträckning allmänna handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag  Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för svenskt statsskick och innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens,  Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats  Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.


Didner global

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

(RÅ 1996 ref 25, JO 2001/02 s 252) Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i förhållande till offentlighetsprincipen En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF).